Contactgegevens Contactadres: Lindenstraat 22 5527HN Hapert Voorzitter: René Sevens e-mail : voorzitter@kemfodia.nl Secretaris: Agnes Verhoeven e-mail: secretaris@kemfodia.nl Penningmeester: Hein van der Straaten e-mail: penningmeester@kemfodia.nl Regiobank Eersel NL82 RBRB 0827 7853 05 Clubhuis: Dorpshuis de Smis Smitseind 33a 5525AN Duizel
Kom eens een kijkje nemen! KEMFODIA is een club van enthousiaste hobbyfotografen die elkaar verder helpen in de fascinerende wereld van de digitale fotografie. Wil je meer informatie over onze club of wil je lid worden van KEMFODIA, stuur een mailtje naar de voorzitter of secretaris. Aspirant leden kunnen vrijblijvend 2 maanden deelnemen aan de clubactiviteiten. Besluiten ze daarna om lid te worden, betalen ze contributie voor het resterend deel van het jaar. Word je lid van KEMFODIA, dan ben je ook automatisch lid van de Fotobond Nederland. Hopelijk tot ziens!
Disclaimer Op de website van KEMFODIA wordt alleen werk van leden gepubliceerd. Het copyright berust bij onze leden, de individuele makers. Kopiëren of hergebruiken, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de maker is niet toegestaan. KEMFODIA onthoudt zich van publicatie van beeldmateriaal dat in enigerlei opzicht kwetsend of aanstootgevend kan zijn naar algemeen aanvaarde maatschappelijke en wettelijke normen. KEMFODIA vrijwaart zich echter van aansprakelijkheid voortvoeiende uit het ongevraagd gebruiken van het vertoonde beeldmateriaal alsmede van claims van derden door het bezoeken van deze site. Door verder te navigeren op deze site gaat de bezoeker akkoord met deze voorwaarden. Privacy Het bestuur van Fotoclub Kemfodia hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door Fotoclub Kemfodia worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Fotoclub Kemfodia is verplicht om zorgvuldig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen. Het privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Fotoclub Kemfodia en vermeldt hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen. Het reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 10 september 2018. Fotoclub Kemfodia respecteert uw privacy door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en door middel van vermeld privacyreglement. Kemfodia is aangesloten bij de Fotobond en deelt uit hoofde van haar statutaire plicht persoonsgegevens met de Afd. Brabant Oost van de Fotobond via de website van de Fotobond. Het privacyreglement van de Fotobond is hierop van toepassing. Op de website van de Fotobond kunt u dit reglement raadplegen (https://fotobond.nl/over-fotobond/privacyverklaring-fotobond). U kunt dit reglement ook opvragen bij de secretaris van Kemfodia. Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Fotoclub Kemfodia met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. Contact: secretaris@kemfodia.nl.