Secretariaat: e-mail: secretaris @ kemfodia.nl                                                                                                                Webhosting digi4.nl         
Er is minstens één heel goede reden om als amateurfotograaf lid van een fotoclub te worden. Zo’n club biedt namelijk de mogelijkheid om je foto’s in een opbouwende sfeer onderwerp van een bespreking met deskundigen en geoefende collega’s te maken. Dat dit de kwaliteit van de hobby ten goede komt, is vanzelfsprekend. Over smaak valt niet te twisten – dat hoeft ook niet – maar over technische kwaliteiten en vaardigheden wel. De leden van de fotoclub Kemfodia zijn daar bedreven in en weten de heilzame werking van beoordelingen in vriendschappelijke kring naar waarde te schatten. Je hoort dan immers meer dan dooddoeners in de trant van ‘vind ik wel mooi’ of ‘daar houd ik niet van’. Hoe het systeem werkt, willen de leden van Kemfodia graag aan geïnteresseerde hobbyisten demonstreren. Dus maak eens een afspraak en kom eens naar een clubavond deze zijn elke 2e en 4e maandag van de maand om 20.00 uur
Steek je licht op bij Kemfodia
KEMFODIA  Een fotoclub voor de Kempen  al meer dan 50 jaar in ontwikkeling  C
KEMFODIA  Een fotoclub voor de Kempen  50 jaar in ontwikkeling  C
Secretariaat: e-mail: secretaris @ kemfodia.nl                                                                                                                Webhosting digi4.nl         
Er is minstens één heel goede reden om als amateurfotograaf lid van een fotoclub te worden. Zo’n club biedt namelijk de mogelijkheid om je foto’s in een opbouwende sfeer onderwerp van een bespreking met deskundigen en geoefende collega’s te maken. Dat dit de kwaliteit van de hobby ten goede komt, is vanzelfsprekend. Over smaak valt niet te twisten – dat hoeft ook niet – maar over technische kwaliteiten en vaardigheden wel. De leden van de fotoclub Kemfodia zijn daar bedreven in en weten de heilzame werking van beoordelingen in vriendschappelijke kring naar waarde te schatten. Je hoort dan immers meer dan dooddoeners in de trant van ‘vind ik wel mooi’ of ‘daar houd ik niet van’. Hoe het systeem werkt, willen de leden van Kemfodia graag aan geïnteresseerde hobbyisten demonstreren. Dus maak eens een afspraak en kom eens naar een clubavond deze zijn elke 2e en 4e maandag van de maand om 20.00 uur
Steek je licht op bij Kemfodia