Secretariaat: e-mail: secretaris @ kemfodia.nl                                                                                                                Webhosting digi4.nl         
  8 januari Jaarvergedering + 1e keus BFW 22 januari Thema 12 februari Arnoud, Wilma, Gerrit, Miranda 26 februari Thema  +  BFW 12 maart Wim, Tonnie, Ton 26 maart Thema   9 april Rudo, Peter, Agnes, Frans, 21 april Clubtocht 23 april Thema 14 mei Arnoud, Wilma, Gerrit, Miranda 28 mei Thema 11 juni Wim, Tonnie, Ton      juni Vakantie      juli Vakantie      juli Vakantie 13 augustus Rudo, Peter, Agnes, Frans, 27 augustus Thema 10 september Arnoud, Wilma, Gerrit, Miranda 24 september Thema   8 oktober Wim, Anny, Tonnie, Ton 13 oktober Clubtocht 22 oktober Thema 12 november Rudo, Peter, Agnes, Frans, 26 november Thema 10 december Voorbereiding expo december 28 29 30 Tentoonstelling elke clubavond is vrijwerk mogelijk
Samen bezoeken van clubtentoonstellingen!!! Elke clubavond mag vrij werk worden meegenomen. Themafoto’s: maximaal 3 foto’s per lid.
Fotoclub KEMFODIA Agenda 2018
KEMFODIA  Een fotoclub voor de Kempen  al meer dan 50 jaar in ontwikkeling  C
KEMFODIA  Een fotoclub voor de Kempen  50 jaar in ontwikkeling  C
Secretariaat: e-mail: secretaris @ kemfodia.nl                                                                                                                Webhosting digi4.nl         
  8 januari Jaarvergedering + 1e keus BFW 22 januari Thema 12 februari Arnoud, Wilma, Gerrit, Miranda 26 februari Thema  +  BFW 12 maart Wim, Tonnie, Ton 26 maart Thema   9 april Rudo, Peter, Agnes, Frans, 21 april Clubtocht 23 april Thema 14 mei Arnoud, Wilma, Gerrit, Miranda 28 mei Thema 11 juni Wim, Tonnie, Ton      juni Vakantie      juli Vakantie      juli Vakantie 13 augustus Rudo, Peter, Agnes, Frans, 27 augustus Thema 10 september Arnoud, Wilma, Gerrit, Miranda 24 september Thema   8 oktober Wim, Anny, Tonnie, Ton 13 oktober Clubtocht 22 oktober Thema 12 november Rudo, Peter, Agnes, Frans, 26 november Thema 10 december Voorbereiding expo december 28 29 30 Tentoonstelling elke clubavond is vrijwerk mogelijk
Samen bezoeken van clubtentoonstellingen!!! Elke clubavond mag vrij werk worden meegenomen. Themafoto’s: maximaal 3 foto’s per lid.
Fotoclub KEMFODIA Agenda 2018